ความหมายแท้ของคำว่า เรมา (Rhema)

ปัจจุบันนี้มีคริสเตียนบางกลุ่มนิยมเน้นใช้คำว่า “เรมา” (rhema) อย่างมาก โดยอ้างว่า “เรมา” คือถ้อยคำที่ผู้นำได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้า ถือเป็นสิทธิอำนาจสูงสุด หรือ เป็นวิธีการเปิดเผยของพระเจ้าที่ให้แก่ผู้นำโดยตรง แต่ข้อเท็จจริงก็คือ เราต้องถามตัวเราเองก่อนว่า ความหมายแท้จริงของคำว่า “เรมา” ตามพระคริสตธรรมคัมภีร์คืออะไร? มีความหมายตามที่บางกลุ่มได้อ้างหรือไม่? 

ในบทความข้างล่างนี้ ศจ.ดร. เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมใทยได้อธิบายความหมายของคำว่า “เรมา” (rhema) ตามที่ใช้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ โดยอ้างอิงจากต้นฉบับภาษากรีก

Is the Bible Alone Really Enough for Christian Life and Faith?

Today, if you walk into any evangelical or pentecostal church, you are unlikely to find a pastor or church leader who will deny the authority of the Bible.  The authority of the Bible has been a firmly held belief in Protestant churches since the 16th century, when Reformers such as Martin Luther and John Calvin reaffirmed the authority of the Bible over the teaching of the Pope and church traditions.  They believed in Sola Scriptura, a Latin phrase that means Scripture Alone.  The Bible alone is authoritative and sufficient for teaching and leading the Christian life.

Many people equate "Sola Scriptura" with the inerrancy and authority of the Bible.  However, another important part of Sola Scriptura is the sufficiency of Scripture.  Churches today may affirm the authority of the Bible, but if you look at the content of preaching in many places, the Bible is not front and center.  Anecdotal stories, pop psychology, managerial techniques, tips for living, the latest prophecy or word of knowledge, or whatever good idea the preacher came up with on Saturday night is the main attraction.  The Bible is only perfunctorily consulted and used to support main ideas that come from someplace else.  For many preachers, the Bible serves as merely a source of inspiration and a launching pad to get started in preaching, but does not set the direction and content of what is preached.  No one comes out and says it, but it is implicitly affirmed that just teaching the Bible isn’t really enough to help people grow in Christ and face the challenges of modern life. The unspoken message in many places is that the Bible may be sufficient for getting saved, but to really grow in the Christian life, what we need is….. [fill in latest trendy idea or technique here].

So is the Bible really sufficient?  Is it enough?  Or do we need to heavily supplement from elsewhere in order for God’s people to know God and know what he wants us to do?

พระคัมภีร์เพียงพอสำหรับชีวิตคริสเตียนจริงหรือ?

ในปัจจุบันนี้ ถ้าคุณเดินเข้าไปในคริสตจักรอีแวนเจลิคอลหรือคริสตจักรเพนเทคอส คุณแทบจะไม่พบศิษยาภิบาลหรือผู้นำคริสตจักรคนไหนที่จะปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์นั้นได้เป็นรากฐานความเชื่ออันเข้มแข็งในคริสตจักรโปรแตสแตนท์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 หลังจากที่นักปฏิรูปศาสนาอย่างเช่น มาร๋ติน ลูเธอร์ และ จอห์น คาลวิน ได้ย้ำเตือนอีกครั้งถึงสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ที่ต้องอยู่เหนือคำสอนของสันตะปาปาและธรรมเนียมต่างๆของคริสตจักร พวกเขาเชื่อใน Sola Scriptura ซึ่งเป็นสำนวนภาษาละติน ที่มีความหมายว่า “พระคัมภีร์เท่านั้น” พระคัมภีร์เท่านั้นที่มีสิทธิอำนาจและมีความเพียงพอสำหรับการสอนและการนำในการดำเนินชีวิตคริสเตียน

อย่างไรก็ตาม เรื่องสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Sola Scriptura เท่านั้น อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญใน Sola Scriptura ก็คือ การที่พระคัมภีร์เพียงพอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและการดำเนินชีวิตคริสเตียน คริสตจักรหลายแห่งอาจจะยืนยันถึงสิทธิอำนาจสูงสุดของพระคัมภีร์ แต่ถ้าคุณมองที่เนื้อหาของคำเทศนาของคริสตจักรบางแห่งแล้ว จะเห็นว่า พระคัมภีร์ไม่ได้เป็นศูนย์กลางหรือเป็นส่วนสำคัญในเนื้อหาคำเทศนาเลย เนื้อหาสำคัญของคำเทศนาคือ เรื่องเล่าจากชีวิตประจำวัน หลักจิตวิทยา, เทคนิคในการจัดการเรื่องต่าง ๆ ,เคล็ดลับในการดำเนินชีวิต คำพยากรณ์สดที่นัำกเทศนาพึ่งได้รับจากพระวิญญาณ หรือ เป็นถ้อยคำแห่งความรู้ แล้วแต่ว่าขณะที่นักเทศน์เตรียมคำเทศนาในคืนวันเสาร์จะมีความคิดอะไรที่รู้สึกว่าจะดึงดูดใจผู้ฟัง พระคัมภีร์ได้กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการให้คำปรึกษา และถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนความคิดที่ได้มาจากแหล่งอื่น สำหรับนักเทศน์หลายๆท่าน พระคัมภีร์เป็นแค่เพียงที่มาของแรงบันดาลใจและใช้พระคัมภีร์ในการเริ่มต้นเทศนาเท่านั้น แต่ทิศทางและเนื้อหาของคำเทศนาไม่ได้ถูกกำหนดโดยพระคัมภีร์เลย ไม่มีใครออกมาพูดอะไรในเรื่องนี้แต่เหมือนกับว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าการที่จะสอนแต่พระคัมภีร์นั้นไม่เพียงพอสำหรับการช่วยคนให้เติบโตขึ้นในพระคริสต์หรือช่วยให้เขาสามารถเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในโลกสมัยใหม่นี้ได้

Operation Auca (January 8, 1956) – Sixty Years Later

guest post by Larry Dinkins

Map of the area where Operation Auca took place, in EcuadorThis week, 60 years ago, five missionaries made contact with the Auca (literally “savage”) tribal group in the Ecuadorian jungle. Previously, no one had ever engaged this tribe without being killed. The previous year, gifts had been exchanged paving the way for this encounter. On January 3rd, the five married men, Jim Elliot, Roger Youderian, Peter Fleming, Nate Saint (oldest at 32), and Ed McCully established a camp at “Palm Beach” along the Curaray River and waited. On January 6, two naked women and a man emerged from the jungle and made friendly contact, even agreeing to take a ride in the yellow Piper. By January 8, the anxious wives got word that all five of the missionaries had been slaughtered on that lonely beach. The coverage of the event by Life Magazine and its photo essay broadcast the news around the world culminating in what has become one of the most inspirational missionary stories of the 20th century. 

Two years later,  Rachel Saint (Nate’s sister) and Elisabeth Elliot with her 3-year-old daughter went to live among the Auca for a period of three years. Eventually most of the village, including six in the murder party, turned to Christ.  Elisabeth returned to the states as a writer and speaker, producing a total of 28 books over the next fifty years, including Through Gates of Splendor, Shadow of the Almighty and The Savage, My Kinsmen.

In 1969 Elisabeth married Addison Leitch, a professor of theology at Gordon Conwell Seminary. He died of cancer in 1973. After his death, she married yet again in 1977 to a hospital chaplain named Lars Glen, a former lodger at the rented room at her home. That marriage lasted until her death at 88 in June, 2015.

Jim and Elisabeth Elliot have stepped “Through Gates of Splendor” into their reward, yet their words and influence remain six decades later. Elisabeth is a particular inspiration to me, especially how she handled suffering at multiple points in her life, first through the high risks of ministry in Ecuador and the wrenching experience of seeing cancer take her second spouse within only four years. Her last decade was a constant battle with dementia, a condition that she endured with godly acceptance as she had previously done with the passing of her husbands.

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.