คำเทศนา ความรักของพระเจ้า (โฮเชยา 1-2)

ขอฝากคำเทศนาให้เป็นพระพรแก่ผู้ฟัง  วีดีโอนี้ถูกถ่ายในช่วงนมัสการ (chapel) ที่พระคริสตธรรมกรุงเทพ (Bangkok Bible Seminary) วันที่ 20 ก.พ. 2014 

 

คลิกที่นี้เพื่อดูที่ youtube ครับ

Sermon: Matthew 28:16-20 "How Then Shall We Go?"

I was invited to guest preach at Inland Church English Ministry, where my friend and former seminary hallmate Daevid Yoon is the pastor. He is the one introducing me in this recording from the worship service on April 30, 2017. 

I have written an article related to this sermon, also titled "How Then Shall We Go?", which may be read at the Ligionier Ministries website.

Click here to watch on YouTube

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.