ไข่กับกระต่ายเกี่ยวอะไรกับวันอีสเตอร์?

Written by Karl Dahlfred on .

วันอีสเตอร์เป็นวันที่คริสเตียนฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งในหลายๆ ประเทศใช้ไข่และกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของการฉลองด้วย

 

          ไข่กับกระต่ายเกี่ยวอะไรกับวันอีสเตอร์?

 

ในวันที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายและออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ พระองค์กับเหล่าสาวกเล่นกับกระต่าย หรือต้มไข่กินกันอย่างนั้นหรือ? ไม่ใช่เลย! เหล่าสาวกไม่ได้ใช้ไข่หรือกระต่ายมาร่วมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ แต่ทั้งสองสิ่งนี้เป็นประเพณีจากศาสนาอื่นๆ และถูกนำมาเสริมเข้าไปในการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ของคริสเตียนในภายหลัง

 

ในซีกโลกฝั่งตะวันตก เมื่อสิ้นฤดูหนาวก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเพาะปลูกและการเริ่มชีวิตอันสดใสอีกครั้งหลังจากความหนาวเหน็บในฤดูหนาวได้ผ่านพ้นไป หลายๆ ศาสนาในสมัยโบราณมีประเพณีการฉลองฤดูใบไม้ผลิ การฉลองดังกล่าวก็คือเทศกาลแห่งการกินดื่มและขอพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ด้วยเหตุผลที่ว่าไข่เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ ส่วนกระต่ายนั้นเป็นที่รู้กันว่ามีลูกดกและแพร่พันธุ์เร็ว ทั้งไข่และกระต่ายจึงเป็นสัญลักษณ์ของทั้งชีวิตใหม่และความหวัง คริสเตียนในประเทศตะวันตกจึงนำเอาทั้งไข่และกระต่ายมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่แห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์

 

แม้คริสเตียนบางคนจะสอนลูกหลานว่าไข่และกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ในพระคริสต์ แต่ก็มีคนจำนวนมากไม่รู้ว่าทั้งสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับพระเยซูด้วยเรื่องอะไร แต่ก็สนุกสนานกับการเอาไข่มาทาสีและให้ช็อคโกแล็ตที่ทำเป็นตัวกระต่ายแก่บุตรหลานของตนในเทศกาลอีสเตอร์ มีคนมากมายทั้งคริสเตียนและไม่ใช่คริสเตียนที่ร่วมเล่นเกมซ่อนไข่อีสเตอร์เพื่อให้เด็กๆ ค้นหาเพียงเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสนุก เด็กจำนวนมากจึงคิดว่าวันอีสเตอร์คือวันที่จะต้องมีไข่ กระต่ายและขนมลูกอมหวานๆ เท่านั้น พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู

 

ด้วยเหตุนี้เอง คริสเตียนหลายคนจึงไม่ชอบให้มีไข่หรือกระต่ายในเทศกาลอีสเตอร์ คริสเตียนบางคนยังกล่าวด้วยว่าเราควรหลีกเลี่ยงการใช้ไข่และกระต่ายในวันอีสเตอร์ เพราะธรรมเนียมเหล่านี้มาจากศาสนาอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการนับถือรูปเคารพ พวกเขาย้ำว่าวันอีสเตอร์คือวันของพระเยซู ไม่ใช่วันของไข่และกระต่ายรวมทั้งธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของคริสเตียน สิ่งเหล่านี้หันเหความสนใจของเราไปจากความหมายที่แท้จริงของอีสเตอร์และไม่เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า สิ่งเหล่านี้ขโมยความสนใจของเราไปจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และทำให้วันอีสเตอร์เป็นเพียงวันหยุดประจำปีที่สนุกสนานเท่านั้น ซึ่งมันก็จริง! ถ้าเช่นนั้น เราควรจะคิดอย่างไร การฉลองวันอีสเตอร์ด้วยไข่และกระต่ายนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดี? ถูกหรือผิด?

 

ทุกวันนี้ การนำไข่และกระต่ายมาเป็นสัญลักษณ์ในวันอีสเตอร์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนับถือรูปเคารพอีกต่อไป ดังนั้นเราจึงไม่ต้องกลัวว่าการเล่นเกมหาไข่หรือการมีกระต่ายอยู่ในเทศกาลอีสเตอร์จะเป็นเรื่องบาป แต่เราควรจะถามตัวเองว่ามันมีประโยชน์หรือไม่ ไข่และกระต่ายเป็นธรรมเนียมของวันอีสเตอร์ของฝรั่ง มันช่วยให้คริสเตียนไทยฉลองวันคืนพระชนม์ของพระเยซูได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือเปล่า? หรือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย? อาจเป็นไปได้ที่คริสเตียนไทยจะพัฒนาธรรมเนียมอีสเตอร์แบบไทยๆ ขึ้นมาเองเพื่อช่วยให้คริสตจักรไทยฉลองวันคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ของเราอย่างมีความหมาย แต่ครอบครัวคริสเตียนทุกครอบครัวและคริสตจักรแต่ละแห่งต้องพิจารณาและตัดสินใจว่า ไข่ กระต่าย และธรรมเนียมอื่นๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น ช่วยให้เรานมัสการพระคริสต์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือหันความสนใจของเราไปจากการนมัสการพระองค์

 

ขอพระเยซูคริสต์ประทานปัญญาแก่คริสตจักรของพระองค์ เพื่อจะรู้ว่าควรจะถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างไร และขอให้การคืนพระชนม์ของพระองค์ได้ยกชูความหวังใจของเราไม่เฉพาะแต่ในวันอีสเตอร์เท่านั้น แต่ตลอดทั้งปีและตลอดไป

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.