Print

ประวัติศาสตร์คริสตจักรตั้งแต่ปี 1500

Written by Karl Dahlfred on .

ข้างล่างนี้ท่านจะพบเส้นทางเดินผ่านประวัติศาสตร์คริสตจักรสากลตั้งแต่ปี 1500 ถึงปัจจุบัน.  ผมคาดหวังว่าจะเป็นพระพรสำหรับทุกคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์และอยากเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดี (ท่านใดที่สนใจประวัติศาสตร์คริสตจักรสากลก่อนปี 1500 กรุณาคลิกที่นี้)

จงกดลูกสรที่แป้งพิมพ์ดีดเพื่อก้าวนห้าหรือย้อนหลัง  แล้วกดปุ่ม List เพื่อจะดูรายการเหตุการณ์

 

 

 

 

 
 

 กลุ่มเสรีนิยม  กลุ่มมูลฐานนิยม และกลุ่มอีแวนเจลิคัล
(LIBERALISM, FUNDAMENTALISM, AND EVANGELICALISM)
ฉบับร่างยังไม่สมบูรณ์

 

 
 

กลุ่มเพ็นทาคอสท์และคาริสแมติค

(PENTECOSTAL & CHARISMATIC MOVEMENTS)

ฉบับร่างยังไม่สมบูรณ์

 

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Tags: History