คำเทศนา:พระกิตติคุณพิชิการโกหก (กิจการ 4:32-5:11)

Written by Karl Dahlfred on .

 

 

กิจการ 4:32-5:11 (THSV 2011)

4:32 คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เชื่อ​นั้น​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน และ​ไม่​มี​ใคร​อ้าง​ว่า​สิ่ง​ของ​ที่​ตน​มี​อยู่​นั้นเป็น​ของ​ตนเอง แต่​ทั้ง​หมด​เป็น​ของ​ส่วน​กลาง 33 และ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​บรร​ดา​อัคร​ทูต​ก็​เป็น​พยาน​ถึง​การ​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​พระ​คุณ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​อยู่​กับ​พวก​เขา​ทุก​คน 34 เพราะ​ว่า​ใน​พวก​เขา​ไม่​มี​ใคร​ขัด​สน ใคร​มี​ไร่นา​บ้าน​เรือน​ก็​ขาย​เสีย 35 และ​นำ​เงิน​ค่า​ของ​ที่​ขาย​ได้​นั้น​มา​วาง​ไว้​ที่​เท้า​ของ​บรร​ดา​อัคร​ทูต พวก​อัคร​ทูต​จึง​แจก​จ่าย​ให้​ทุก​คน​ตาม​ความ​จำเป็น 36 โย​เซฟ​ผู้​ที่​บรร​ดา​อัคร​ทูต​เรียก​ว่า บาร​นา​บัส ซึ่ง​แปล​ว่า​ลูก​แห่ง​การ​หนุน​น้ำใจ เป็น​เล​วี​ชาว​เกาะ​ไซ​ปรัส 37 มี​ที่​ดิน​ก็​ขาย​เสีย และ​นำ​เงิน​ค่า​ที่ดิน​นั้น​มา​วาง​ไว้​ที่​เท้า​ของ​พวก​อัคร​ทูต


5:1 แต่​มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​อา​นา​เนีย​กับ​ภรร​ยา​ชื่อ​สัป​ฟีรา​ขาย​ที่​ดิน​ของ​ตน 2 แล้ว​เก็บ​เงิน​ค่า​ที่ดิน​ส่วน​หนึ่ง​ไว้ ภรร​ยา​ของ​เขา​ก็​รู้​ด้วย อีก​ส่วน​หนึ่ง​นั้น​เขา​นำ​มา​วาง​ไว้​ที่​เท้า​ของ​พวก​อัคร​ทูต 3 เป​โตร​จึง​ถาม​ว่า “อา​นา​เนีย ทำไม​ซา​ตาน​จึง​ควบ​คุม​ใจ​ของ​เจ้า​ให้​โก​หก​ต่อ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ และ​ทำ​ให้​เจ้า​เก็บ​ค่า​ที่ดิน​ส่วน​หนึ่ง​ไว้? 4 เมื่อ​ที่ดิน​ยัง​อยู่​ก็​เป็น​ของ​เจ้า​ไม่​ใช่​หรือ? เมื่อ​ขาย​แล้ว​เงิน​ก็​ยัง​อยู่​ใน​สิทธิ​อำ​นาจ​ของ​เจ้า​ไม่​ใช่​หรือ? มี​อะไร​ทำ​ให้​ใจ​ของ​เจ้า​คิด​ทำ​อย่าง​นี้? เจ้า​ไม่​ได้​โก​หก​มนุษย์​แต่​โก​หก​พระ​เจ้า” 5 เมื่อ​อา​นา​เนีย​ได้​ยิน​คำ​เหล่า​นั้น​ก็​ล้ม​ลง​และ​สิ้น​ใจ ทุก​คน​ที่​รู้​เรื่อง​ก็​เกิด​ความ​เกรง​กลัว​อย่าง​ยิ่ง 6 พวก​คน​หนุ่ม​ก็​มา​ห่อ​ศพ​เขา​แล้ว​หาม​ไป​ฝัง 7 หลัง​จาก​นั้น​ประ​มาณ​สาม​ชั่ว​โมง ภรร​ยา​ของ​เขา​ซึ่ง​ยัง​ไม่​ทราบ​เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​ก็​เข้า​ไป 8 เป​โตร​ถาม​นาง​ว่า “เจ้า​ขาย​ที่ดิน​ได้​รา​คา​เท่า​นั้น​หรือ จง​บอก​ข้า​เถิด?” นาง​จึง​ตอบ​ว่า “ได้​เท่า​นั้น​ค่ะ” 9 เป​โตร​จึง​ถาม​นาง​ว่า “ทำไม​เจ้า​สอง​คน​ถึง​พร้อม​ใจ​กัน​ทด​ลอง​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เล่า? นี่​แน่ะ เท้า​ของ​พวก​คน​ที่​ฝัง​ศพ​สามี​เจ้า​อยู่​ที่​ประตู และ​พวก​เขา​จะ​หาม​ศพ​ของ​เจ้า​ออก​ไป​ด้วย” 10 ทัน​ใด​นั้น​นาง​ก็​ล้ม​ลง​สิ้น​ใจ​แทบ​เท้า​ของ​เป​โตร เมื่อ​พวก​คน​หนุ่ม​เข้า​มา​พบ​ว่า​นาง​ตาย​แล้ว ก็​หาม​ศพ​ออก​ไป​ฝัง​ไว้​ข้าง​สามี​ของ​นาง 11 ทั่ว​คริสต​จักร​และ​ทุก​คน​ที่​ได้​ยิน​เหตุ​การณ์​นั้น​ก็​เกิด​ความ​เกรง​กลัว​อย่าง​ยิ่ง

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.