คำเทศนา: พระกิตติคุณพิชิตการยกย่องมนุษย์ (กิจการ 3)

Written by Karl Dahlfred on .

 

 

กิจการ 3:1-26 (THSV 2011)

1 วัน​หนึ่ง​ขณะ​ที่​เป​โตร​กับ​ยอห์น​กำ​ลัง​ขึ้น​ไป​ยัง​บริ​เวณ​พระ​วิหาร ใน​เวลา​อธิษ​ฐาน​ตอน​บ่าย​สาม​โมง 2 มี​ชาย​คน​หนึ่ง​เป็น​ง่อย​มา​ตั้งแต่​เกิด ถูก​หาม​เข้า​มา ทุกๆ วัน​คน​จะ​วาง​เขา​ไว้ที่​ริม​ประตู​พระ​วิหาร​ซึ่ง​มี​ชื่อ​ว่า​ประตู​งาม เพื่อ​ให้​ขอ​ทาน​จาก​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร​นั้น 3 เมื่อ​คน​นั้น​เห็น​เป​โตร​กับ​ยอห์น​กำ​ลัง​จะ​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร​ก็​ขอ​ทาน 4 เปโตร​กับ​ยอห์น​เพ่ง​ดู​เขา​บอก​ว่า “จง​ดู​เราทั้ง​สอง​เถิด” 5 คน​นั้น​ก็​จ้อง​ดู คิด​ว่า​จะ​ได้​อะไร​จาก​ท่าน​ทั้ง​สอง 6 แต่​เป​โตร​กล่าว​ว่า “เงิน​และ​ทอง​เรา​ไม่​มี แต่​สิ่ง​ที่​เรา​มี​นั้น​เรา​จะ​ให้​ท่าน คือ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ชาว​นาซาเร็ธ จง​เดิน​เถิด” 7 แล้ว​เป​โตร​ก็​จับ​มือ​ขวา​ของ​เขา​พยุง​ขึ้น ใน​ทัน​ใด​นั้น​เท้า​และ​ข้อ​เท้า​ของ​เขา​ก็​มี​กำ​ลัง 8 เขา​จึง​กระ​โดด​ขึ้น​ยืน​และ​เดิน​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร พร้อม​กับ​เป​โตร​และ​ยอห์น ทั้ง​เดิน​ทั้ง​เต้น​โลด​และ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า 9 คน​ทั้ง​หมด​เห็น​เขา​เดิน​และ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า 10 ก็​จำ​ได้​ว่า​เขา​คือ​คน​ที่​เคย​นั่ง​ขอ​ทาน​อยู่​ที่​ประตู​งาม​ของ​พระ​วิหาร เขา​ทั้ง​หลาย​จึง​ประ​หลาด​ใจ​และ​อัศ​จรรย์​ใจ​อย่าง​ยิ่ง​ใน​เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​กับ​คน​นั้น

11 ขณะ​ที่​คน​นั้น​ยัง​รั้ง​ตัว​เป​โตร​และ​ยอห์น​อยู่​นั้น ฝูง​คน​ก็​วิ่ง​ไป​หา​ท่าน​ทั้ง​สอง​ด้วย​ความ​อัศ​จรรย์​ใจ​อย่าง​ยิ่ง​ที่​เฉลียง​พระ​วิหาร​ที่​เรียก​ว่า​เฉลียง​ของ​ซา​โล​มอน 12 พอ​เป​โตร​แล​เห็น​ก็​กล่าว​กับ​คน​เหล่า​นั้น​ว่า “ชน​ชาติ​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หลาย ทำ​ไม​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อัศ​จรรย์​ใจ​เพราะ​เรื่อง​ของ​คน​นี้? และ​ทำไม​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จ้อง​ดู​เรา​ราว​กับ​ว่า​เรา​ทำ​ให้​คน​นี้​เดิน​ได้​โดย​ฤทธิ์​เดช​หรือ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​เรา​เอง? 13 พระ​เจ้า​ของ​อับ​รา​ฮัม อิส​อัค และ​ยา​โคบ ซึ่ง​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา ได้​ประ​ทาน​พระ​เกียรติ​นี้​แด่​พระ​เยซู​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์ พระ​เยซู​ผู้​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มอบ​ไว้​และ​ปฏิ​เสธ​ต่อ​หน้า​ปีลาต แม้​ว่า​ปีลาต​ตั้ง​ใจ​จะ​ปล่อย​พระ​องค์​ไป 14 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​ยัง​ปฏิ​เสธ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​องค์​บริ​สุทธิ์​และ​ชอบ​ธรรม และ​ขอ​ให้​เขา​ปล่อย​ผู้​ฆ่า​คน​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย 15 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จึง​ฆ่า​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​แหล่ง​กำ​เนิด​ของ​ชีวิต​เสีย แต่​พระ​เจ้า​ได้​โปรด​ให้​พระ​องค์​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย เรา​คือ​สักขี​พยาน​ของ​เรื่อง​นี้ 16 โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ พระ​นาม​นั้น​จึง​ทำ​ให้​คน​นี้​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เห็น​และ​รู้จัก​มี​กำ​ลัง​ขึ้น เป็น​ความ​เชื่อ​ที่​มา​ทาง​พระ​องค์ ทำ​ให้​คนนี้​หาย​เป็น​ปกติ​ต่อ​หน้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย 17 “พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพ​เจ้า​ทราบ​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทำ​การ​นั้น​เพราะ​รู้​เท่า​ไม่​ถึง​การณ์ เช่น​เดียว​กับ​บรร​ดา​ผู้​ครอบ​ครอง​ของ​พวก​ท่าน 18 แต่​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ประ​กาศ​ไว้​ล่วง​หน้า​โดย​ปาก​ของ​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ว่า​พระ​คริสต์​ของ​พระ​องค์​ต้อง​ทน​ทุกข์​ทร​มาน พระ​องค์​ก็​ทรง​ให้​สำเร็จ 19 เพราะ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​กลับ​ใจ​และ​หัน​มา​หา​พระ​เจ้า เพื่อ​ที่​ว่า​ความ​ผิด​บาป​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​การ​ลบ​ล้าง 20 เพื่อ​วาระ​แห่ง​การ​ฟื้น​ชื่น​จะ​ได้​มา​จาก​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า และ​เพื่อ​พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​พระ​คริสต์​ที่​ทรง​กำ​หนด​ไว้​นั้น​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​คือ​พระ​เยซู 21 พระ​องค์​นั้น​จะ​ต้อง​อยู่​ใน​สวรรค์​จน​กว่า​จะ​ถึง​วาระ​แห่ง​การ​ฟื้นฟู​สรรพ​สิ่ง ตาม​ที่​พระ​เจ้า​ตรัส​ไว้​โดย​ปาก​ของ​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์​ตั้ง​แต่​กาล​โบ​ราณ​มา 22 โม​เสส​ได้​กล่าว​ไว้​ว่า ‘พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ประ​ทาน​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​คน​หนึ่ง เหมือน​อย่าง​เรา​แก่​พวก​ท่าน​จาก​พี่​น้อง​ของ​พวก​ท่าน​เอง ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เชื่อ​ฟัง​ผู้​นั้น​ใน​ทุก​สิ่ง​ที่​พระ​องค์​จะ​ตรัส​กับ​พวก​ท่าน  23 ถ้า​คน​หนึ่ง​คน​ใด​ไม่​เชื่อ​ฟัง​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ผู้​นั้น เขา​จะ​ต้อง​ถูก​ตัด​ขาด​ให้​พินาศ​ไป​จาก​ชน​ชาติ​ของ​พระ​เจ้า’  24 และ​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ตั้ง​แต่​ซา​มู​เอล​เป็น​ต้น​มา​ก็​กล่าว​เป็น​เสียง​เดียว​กัน และ​ได้​พยา​กรณ์​ถึง​วัน​เหล่า​นี้ 25 ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ลูก​หลาน​ของ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​เหล่า​นั้น และ​ของ​พันธ​สัญญา​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ไว้​กับ​บรรพ​บุรุษ​ของ​พวก​ท่าน คือ​ได้​ตรัส​กับ​อับ​รา​ฮัม​ว่า ‘บรร​ดา​พงศ์​พันธุ์​ของ​แผ่น​ดิน​โลก​จะ​ได้​พร​เพราะ​เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า’  26 เมื่อ​พระ​เจ้า​โปรด​ให้​องค์​ผู้​รับใช้​ของพระ​องค์​เป็น​ขึ้น​แล้ว ก็​ทรง​ใช้​พระ​องค์​มา​ยัง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก่อน เพื่อ​อวย​พร​แก่​พวก​ท่าน โดย​ให้​ทุก​คน​หัน​ออก​จาก​บาป​ของ​ตน”

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.