คำเทศนา: จงขอแล้วจะได้ (มทธิว 7:7-12)

Written by Karl Dahlfred on .

 

 

มัททิว 7:7-12 (THSV 2011)

7 “จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้​แก่​พวก​ท่าน 8 เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ขอ​ก็​ได้ และ​ทุก​คน​ที่​แสวง​หา​ก็​พบ ทุก​คน​ที่​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​ให้​เขา 9 ใน​พวก​ท่าน​มี​ใคร​บ้าง​ที่​จะ​เอา​ก้อน​หิน​ให้​ลูก​เมื่อ​เขา​ขอ​ขนม​ปัง? 10 หรือ​ให้​งู​เมื่อ​ลูก​ขอ​ปลา? 11 เพราะ​ฉะนั้น ถ้า​พวก​ท่าน​เอง​ผู้​เป็น​คน​บาป​ยัง​รู้​จัก​ให้​ของ​ดี​แก่​ลูก​ของ​ตน ยิ่ง​กว่า​นั้น​สัก​เท่า​ใด พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​จะ​ประ​ทาน​สิ่ง​ดี​แก่​พวก​ที่​ขอ​ต่อ​พระ​องค์ 12 จง​ปฏิ​บัติ​ต่อ​ผู้​อื่น​อย่าง​ที่​พวก​ท่าน​ต้อง​การ​ให้​พวก​เขา​ปฏิ​บัติ​ต่อ​ท่าน เพราะ​นี่​คือ​ธรรม​บัญ​ญัติ​และ​คำ​สั่ง​สอน​ของ​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.