คำเทศนา: จงรักเพื่อนบ้าน จงรักศัตรู (มทธิว 5:38-48)

Written by Karl Dahlfred on .

 

 

มัททิว 5:38-48 (THSV 2011)

38 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ยิน​คำ​ซึ่ง​กล่าว​ไว้​ว่า‘ตา​แทน​ตา และ​ฟัน​แทน​ฟัน ’ 39 ส่วน​เรา​บอก​พวก​ท่าน​ว่า อย่า​ต่อสู้​คน​ชั่ว ถ้า​ใคร​ตบ​แก้ม​ขวา​ของ​ท่าน​ก็​จง​หัน​แก้ม​อีก​ข้าง​หนึ่ง​ให้​เขา​ด้วย 40 ถ้า​ใคร​ต้องการ​จะ​ฟ้อง​ศาล เพื่อ​จะ​ปรับ​เอา​เสื้อ​ของ​ท่าน​ไป ก็​จง​สละ​เสื้อ​คลุม​ให้​เขา​ด้วย 41 ถ้า​ใคร​จะ​เกณฑ์​ท่าน​ให้​เดิน​ทาง​ไป​หนึ่ง​กิโล​เมตร ก็​ให้​เลย​ไป​กับ​เขา​ถึง​สอง​กิโล​เมตร 42 ถ้า​เขา​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด​จาก​ท่าน ก็​จง​ให้ อย่า​เมิน​หน้า​จาก​ผู้​ที่​ต้อง​การ​ขอ​ยืม​จาก​ท่าน 43 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ยิน​คำ​ซึ่ง​กล่าว​ไว้​ว่า‘จง​รัก​เพื่อน​บ้าน​ของ​ท่าน และ​เกลียด​ชัง​ศัตรู​ของ​ท่าน’ 44 แต่​เรา​บอก​พวก​ท่านว่า จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน และ​จง​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​บรร​ดา​คน​ที่​ข่ม​เหง​พวก​ท่าน 45 เพื่อ​ว่า​พวก​ท่าน​จะ​เป็น​บุตร​ของ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ให้​ดวง​อาทิตย์​ของ​พระ​องค์​ขึ้น​ส่อง​สว่าง​แก่​คน​ดี​และ​คน​ชั่ว​เสมอ​กัน และ​ให้​ฝน​ตก​แก่​คน​ชอบ​ธรรม​และ​คน​อธรรม 46 เพราะ​ว่า​ถ้า​พวก​ท่าน​รัก​คน​ที่​รัก​ท่าน พวก​ท่านจะ​ได้​บำ​เหน็จ​อะไร? พวก​คน​เก็บ​ภาษี​ก็​ทำ​อย่าง​นั้น​ไม่ใช่​หรือ? 47 ถ้า​พวก​ท่าน​ทัก​ทาย​แต่​พี่​น้อง​ของ​ตน​เท่า​นั้น ท่าน​ได้​ทำ​อะไร​พิ​เศษ​ยิ่ง​กว่า​คน​อื่นๆ? พวก​ต่าง​ชาติ​ก็​ทำ​อย่าง​นั้น​ไม่​ใช่​หรือ? 48 เพราะ​ฉะนั้น​พวก​ท่าน​จง​เป็น​คน​ดี​พร้อม เหมือน​อย่าง​ที่​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​ดี​พร้อม

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.