สองประเด่นสำคัญในข่าวประเสริฐที่มักถูกละเลย

One Way Signโดย ศจ. เควิน ดียัง (Kevin DeYoung)

มันน่าแปลกใจว่าบ่อยครั้งหลายคนคิดว่าพวกเขาได้เล่าเรื่องของคริสเตียนหรือ ได้ยินข่าวประเสริฐแล้ว  แต่มันก็ยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความบาป หรือการกลับใจใหม่เลย

เรื่องของข่าวประเสริฐนั้นไม่ใช่แค่คำเชิญชวนเพื่อให้มารู้จักกับความรักของ พระเจ้า หรือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ หรือแค่มีชีวิตนิรันดร์ทั้งหมดนี้ก็จริงอยู่ แต่การทรงเรียกที่ให้คนมีความเช่ือที่แท้จริงนั้นจะต้องประกอบไปด้วยการกลับ ใจใหม่

ถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นจากความตาย...


คริสเตียนทั้งหลายเชื่อและรู้ดีว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายจริงๆ แต่หลายคนยังไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้สำคัญอย่างไร พระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเราและเพื่อให้เราขึ้นสวรรค์ได้ นี่ยังไม่เพียงพอหรือ? เรื่องการคืนพระชนม์ส่งผลอะไรต่อความเชื่อของเราล่ะ? ถึงพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมา บาปของเราก็ยังได้รับการอภัยอยู่ดีไม่ใช่หรือ?

ผมอยากให้ท่านลองจินตนาการดูว่า หากโลกนี้ไม่มีเรื่องการคืนพระชนม์ของพระเยซูแล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง  พระเยซูถูกทหารโรมันจับกุมและพวกสาวกกระจัดกระจายไป เปโตรปฏิเสธพระเยซู พวกสาวกพากันซ่อนตัวเพราะกลัวว่าจะถูกจับกุมและประหารชีวิตเป็นรายต่อไป  ในเช้าวันอาทิตย์ผู้หญิงสามคนไปที่อุโมงค์ฝังศพเพื่อเอาเครื่องหอมไปชโลมพระศพของพระองค์ แต่พบว่าอุโมงค์ถูกปิดไว้ และพวกยามก็ไล่ให้กลับไป  พวกผู้หญิงกลับมารายงานกับพวกสาวกว่าเข้าไปไม่ได้ พวกสาวกซ่อนตัวต่อไปอีกสักพักหนึ่ง  ไม่มีเหตุการณ์ในวันเพ็นเทคอสต์ เปโตรไม่ออกไปเทศนาสั่งสอน แต่ไปจับปลาตามปกติ  ฝูงชนจำนวนสามพันคนไม่ได้ยินเรื่องราวที่พระเยซูทรงชนะความบาปและความตาย  ท้ายที่สุดคนส่วนใหญ่ก็ลืมเรื่องพระเยซูไป และพวกอดีตสาวกก็ค่อยๆ กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม ในขณะที่สาวกบางคนย้ายไปอยู่เมืองอื่นให้พ้นจากพวกผู้นำยิวที่ฆ่าพระเยซู แล้วเรื่องก็จบลง

หรือบางทีพวกสาวกอาจออกไปประกาศกับผู้คนอย่างลับๆ ว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปเรา พวกเขาไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้ แต่พวกเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นจริง  มีบางคนเชื่อตามพวกเขาและคริสตจักรก็ค่อยๆ ขยายออกไป  สองพันปีต่อมา คนที่เป็นคริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์ไถ่บาปเพื่อให้พวกเขาขึ้นสวรรค์ได้ พวกเขาว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะและเป็นคนดี บางคนก็ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า แต่คนอื่นแย้งว่าเป็นเรื่องไร้สาระและเยาะเย้ยว่า “พวกคุณนมัสการคนที่ตายไปแล้ว คนตายจะเป็นพระเจ้าได้อย่างไร?”  เมื่อคริสเตียนตายจากโลกนี้ไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง? พระศพของพระเยซูยังถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ เสื่อมสลายกลับไปเป็นผงคลีดินเหมือนคนทั่วไป  แล้วจิตวิญญาณของพระเยซูล่ะ อยู่ที่ไหนแล้ว?  พวกคริสเตียนเชื่อกันว่าบาปของเขาได้รับการอภัยโทษแล้ว แต่หลายคนก็ยังไม่มั่นใจนัก  พระเยซูมีชัยชนะบนไม้กางเขนจริงหรือ? ถ้าชนะจริง ทำไมถึงยังตายล่ะ?  ปลายทางชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเยซูจะเหมือนปลายทางของพระเยซูหรือไม่? พระเยซูตรัสว่า “เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:3) แต่ “ที่นั่น” คือที่ไหนกันแน่? บนสวรรค์ หรือนรก หรือถูกฝังอยู่ใต้พื้นดิน?

หากพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย บรรดาคริสเตียนจะมีความชื่นชมยินดีและมั่นใจในพระเจ้าได้อย่างไร?  หากปราศจากเรื่องนี้ ความเชื่อของคริสเตียนก็คงหมดสภาพและไม่อาจคงอยู่ได้  เพราะการที่พระเยซูเป็นขึ้นมานี้เอง เราจึงมีความหวัง ความตายไม่ใช่จุดจบของเรา แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น  เพราะพระองค์เป็นขึ้นจากความตาย เราจึงมีความมั่นใจว่าพระองค์ได้มีชัยชนะที่ไม้กางเขนแล้ว และเราสามารถรู้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นจริง  พระองค์ทรงยืนยันพระดำรัสและพระสัญญาของพระองค์โดยผ่านการคืนพระชนม์ เราไม่ต้องกลัวความตายอีกต่อไป เราไม่ต้องกลัวอนาคตอีกต่อไป เพราะอนาคตของเรามั่นคงอยู่ในอำนาจของพระชนม์ชีพที่ไม่มีวันถูกทำลาย  และเนื่องจากเรารู้ว่าปลายทางของเราเป็นอย่างไร เราจึงมีกำลังเผชิญหน้ากับปัจจุบันและบากบั่นก้าวหน้าต่อไปในเส้นทางแห่งไม้กางเขนได้  เรารู้ว่าความบาปทั้งหมดของเราได้รับการยกโทษแล้วและสวรรค์รอคอยเราอยู่ เรามีชีวิตใหม่ได้ก็เพราะชีวิตใหม่ของพระองค์

เรื่องการเป็นขึ้นจากความตายนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเลือกเชื่อหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นแก่นแท้สำคัญของความเชื่อ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อความชื่นชมยินดีและความมั่นใจของเราในพระราชกิจอันสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์  การคืนพระชนม์ทำให้เรามีความหวังและความแน่ใจในการเดินตามพระเยซูท่ามกลางคนรอบข้างที่ว่าเราเป็นคนโง่เขลา  หากปราศจากการคืนพระชนม์ของพระเยซู โลกนี้คงไม่มีศาสนาคริสต์ คงไม่มีคริสเตียน จะมีก็แต่เพียงความกลัวและความไม่มั่นใจ

ขอสาธุการแด่พระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์ได้คืนพระชนม์เพื่อเราและเพื่อความชื่นชมยินดีของเรา เพราะพระคริสต์ทรงชนะความตาย เราจึงสามารถพูดเช่นเดียวกับอัครทูตเปาโลว่า “ความตายก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้ว โอ ความตาย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน?  โอ ความตาย เหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหน?” (1 โครินธ์ 15:54-55)  พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ววันนี้ ขอให้เราชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน!

ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยในบริบทสากล

ข้างล่างนี้ท่านจะพบเส้นทางเดินผ่านประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยในบริบทสากล (Timeline of Thai Church History in Global Context)  เส้นทางนี้เน้นประวัติศาสตร์ของนิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย  แต่ก็ยังร่วมข้อมูลของคาทอลิก และการเคลื่อนไหวทางโลกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและที่ต่างประเทศ

ผมคาดหวังว่าจะเป็นพระพรสำหรับทุกคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์คริสเตียนไทยและอยากเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดี

เมื่อเปิดดูขนาดเต็ม ช่วยกดลูกสรบนแป้นพิมพ์เพื่อดูภาพทัดไปหรือย้อนหลัง

 

แผนการอ่านพระคัมภีร์ของ อ.มเชย์น (M'Cheyne) และพระคัมภีร์ฉบับศึกษา ESV

การใช้แผนการอ่านพระคัมภีร์เป็นวิธีการอ่านพระคัมภีร์ที่มีระบบระเบียบและช่วยเราให้ไม่ละเลยการอ่านพระคัมภีร์ตอนใด ด้วยว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกตอนพระคัมภีร์ที่เราจะอ่านในแต่ละวัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์ที่ท่านจะพบข้างล่างนี้ดีมากและจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านท่านใดที่ใช้  ดาวน์โลดได้ฟรีครับ แต่กรุณาอย่าเอาไปขายเพื่อได้กำไรอย่างใดนอกเหนือค่าถ่ายเอกสารครับ  ขอให้พระเจ้าทรงอวยพระพรครับ

 

 

 

สู่การเป็นพลเมืองแห่งสวรรค

เราอยู่เมืองไทยมาได้แค่ราว ๆ 7 ปีเท่านั้น ความขัดแย้งเกี่ยวกับรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่เรามาถึงจนกระทั่งตอนนี้ ทุก ๆ 2-3 ปี จะมีการต่อสู้เกิดขึ้น โดยปัญหาการต่อสู้ของผู้ประท้วงก็เป็นเรื่องเดิมคือเรื่องการทุจริต

ผมไม่ได้เป็นคนไทย และจริง ๆ แล้วผมไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้ว่า “ใครผิด ใครถูก” แต่ ในฐานะของอาจารย์สอนคริสเตียน ผมมีสิทธิ์ที่จะแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของพระเจ้า ตามที่พระองค์ได้ส่งเปิดเผยไว้ในพระคำของพระองค์ คริสเตียนไทยบางคนอาจจะประหลาดใจที่พบว่า พระคัมภีร์ได้กำลังกล่าวถึงการต่อสู้ในประเทศไทย และพระคัมภีร์ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ให้เราดูข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่จะช่วยให้คริสเตียนไทยเข้าใจ:

ฟีลิปปี 3:20 “แต่เราเป็นพล‍เมืองแห่งสวรรค์ และเรารอ‍คอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระ‍เยซู‍คริสต์องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า”

1) คุณเกิดในประเทศไทย แต่คุณเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์

ผมรู้สึกแปลกใจเหลือเกินที่คริสเตียนไทยลืมว่าตนเองเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ได้อย่างรวดเร็ว พระเยซูคริสต์กล่าวว่า ถ้าอาณาจักรถูกแบ่งแยกด้วยตัวของมันเอง มันจะดำรงอยู่ไม่ได้ เป็นไปได้ไหมที่ซาตานกำลังใช้การเมืองในประเทศไทย เพื่อที่จะแบ่งแยกพลเมืองแห่งสวรรค์บนโลกนี้? ในฐานะที่เป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ มีเพียงสิ่งเดียวที่ควรจะควบคุมความคิดของเรา และกวนใจเรา นั่นคือ ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

มาระโก 13:7 “เมื่อท่าน‍ทั้ง‍หลายได้‍ยินเรื่องสง‌ครามและข่าว‍ลือเรื่องสง‌คราม อย่าตื่น‍ตระ‌หนกเลย เพราะว่าสิ่ง‍เหล่า‍นี้จำเป็นต้องเกิด‍ขึ้น แต่ยังไม่ถึงกาล‍อวสาน”

2) ในโลกแห่งการทุจริต การต่อสู้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังไว้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้น

มาระโกเตือนสติเราอย่างชัดเจนว่า การต่อสู้ สงคราม และปัญหาทางด้านการเมืองนั้นไม่ควรทำให้เราตื่นตระหนก สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก่อนจะถึงเวลาที่พระคริสต์จะกลับมารับเรา ในฐานะที่เป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ เราควรระลึกไว้ว่า พระเยซูจะกลับมาเร็ว ๆ นี้ และเวลาในการประกาศเรื่องข่าวประเสริฐนั้นก็สั้นนัก

ฮีบรู 13:17 “จงนบ‌นอบเชื่อ‍ฟังบรร‌ดาผู้‍นำของท่าน‍ทั้ง‍หลาย”

3) ชีวิตนี้ไม่ยุติธรรม แต่พระวจนะของพระเจ้านั้นก็ชัดเจน

ถ้าคุณกำลังรอผู้นำที่ยุติธรรม คุณจะไม่มีวันได้พบเขาคนนั้น คุณจะไม่มีวันที่จะพบนักการเมืองที่ไม่ทุจริต คุณจะไม่มีวันที่จะพบนักการเมืองที่ไม่โกง คุณจะไม่มีวันที่จะพบนักการเมืองที่ไม่โกหก คุณจะไม่มีวันที่จะพบคนที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ถ้าคุณจะเต็มใจที่จะเชื่อฟังผู้นำที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น คุณจะไม่มีวันพบคนคนนั้น

และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจะต้องหันกลับมาหาพระเจ้า และพระวจนะของพระองค์เพื่อเป็นคำตอบให้คุณ พระองค์ไม่เคยโกหก พระองค์ไม่เคยโกง พระองค์ไม่เคยทุจริต พระองค์ไม่เคยทำให้คุณผิดหวัง

 

บทความข้างบนนี้ถูกเขียนโดย Matt Jones ผู้เป็นมิชชันนารีแบ็บติสต์ที่รับใช้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์

 

คำแถลงการณ์เกี่ยวกับ “พระกิตติคุณ” แห่งความมั่งคั่ง (Lausanne Statement on the Prosperity Gospel)

คำแถลงการณ์เกี่ยวกับ

“พระกิตติคุณ” แห่งความมั่งคั่ง

โดยคณะทำงานศาสนศาสตร์โลซาน

ณ เมือง Akropong, ประเทศกานา, 8-9 ตุลาคม 2008 และ 1-4 กันยายน 2009

 

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษอ่านได้ที่นี้)

 

 

หมายเหตุ: นี่เป็นคำแถลงการณ์ เพื่อจุดประเด็นการอภิปรายจากมุมมองทางศาสนศาสตร์ จริยธรรม การอภิบาล พันธกิจโลก สังคมการเมือง และเศรษฐกิจ เกี่ยวกับคำสอนว่าด้วย “ความมั่งคั่ง” ที่ได้ ปรากฏขึ้นทั่วโลก และโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา ...

 

พระกิตติคุณแห่งความมั่งคั่ง” (Prosperity Gospel) สอนว่า ผู้เชื่อมีสิทธิ์ที่จะได้รับพระพรทางด้านสุขภาพและความมั่งคั่งทางการเงิน และพวกเขาสามารถได้รับพระพรเหล่านี้โดยการประกาศยืนยันความเชื่อ และการ “หว่านเมล็ดพันธุ์” ผ่านการถวายทรัพย์สินเงินทองอย่างสัตย์ซื่อ  เราตระหนักดีว่าคำสอนแห่งความมั่งคั่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เจาะจงนิกายความเชื่อ  เราสามารถพบคำสอนนี้ได้ ในคริสตจักรเครือโปรเตสแตนต์หลัก ในคริสตจักรเครือ Pentecost และในคริสตจักร Charismatic ต่างๆ  ดั่งนั้น คำแถลงการณ์นี้ตั้งเป้าไปที่คำสอนว่าด้วย “ความมั่งคั่ง” และไม่ได้มีเจตนาวิจารณ์นิกายหนึ่งนิกายใด

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.