ชาวคริสต์ควรทำอย่างไรเมื่อโรคระบาด ~ มุมมองของ มาร์ติน ลูเธอร์

Written by Karl Dahlfred.

เมื่อ ค.ศ. 1527 นักปฏิรูปโปรเตสแตนต์ มาร์ติน ลูเธอร์  เขียนบันทึกนี้   ขณะที่เขาเผชิญหน้ากับโรคระบาด “กาฬมรณะ” ที่เมืองวิตเตนเบิร์ก ประเทศเยอรมัน
"ข้าพเจ้าจะทูลขอพระเจ้าให้เมตตาปกป้องเรา จากนั้นข้าพเจ้าจะรมยา ช่วยทำให้อากาศสะอาด จัดหายาให้ผู้อื่น และรับประทานยาเอง ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงสถานที่และบุคคลที่ไม่ต้องการตัวของข้าพเจ้า เพื่อไม่ให้ตัวเองติดเชื้อ และมีโอกาสทำให้คนอื่นต้องติดเชื้อและทำให้พวกเขาต้องเสียชีวิตเพราะความประมาทเลินเล่อของข้าพเจ้า หากพระเจ้าปรารถนาที่จะรับข้าพเจ้าไป พระองค์จะพบตัวข้าพเจ้าอย่างแน่นอน และข้าพเจ้าได้ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเองสมควรทำแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความตายของตัวข้าพเจ้าเองหรือของผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หากเพื่อนบ้านต้องการข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี่ยงสถานที่หรือบุคคล แต่จะไปอย่างอิสระตามที่ระบุไว้ข้างต้น นี่เป็นความเชื่อวางใจที่ยำเกรงพระเจ้า เพราะความเชื่อเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความหุนหันพลันแล่นหรือความบ้าบิ่นและการทดสอบพระเจ้า”
luther preaching sqaure
 
In 1527, Protestant reformer Martin Luther wrote this as he faced the plague “Black Death” in Wittenburg, Germany
"I shall ask God mercifully to protect us. Then I shall fumigate, help purify the air, administer medicine and take it. I shall avoid places and persons where my presence is not needed in order not to become contaminated and thus perchance inflict and pollute others and so cause their death as a result of my negligence. If God should wish to take me, he will surely find me and I have done what he has expected of me and so I am not responsible for either my own death or the death of others. If my neighbor needs me however I shall not avoid place or person but will go freely as stated above. See this is such a God-fearing faith because it is neither brash nor foolhardy and does not tempt God."
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn