ชาวคริสต์ควรทำอย่างไรเมื่อโรคระบาด ~ มุมมองของ มาร์ติน ลูเธอร์

Written by Karl Dahlfred on .

เมื่อ ค.ศ. 1527 นักปฏิรูปโปรเตสแตนต์ มาร์ติน ลูเธอร์  เขียนบันทึกนี้   ขณะที่เขาเผชิญหน้ากับโรคระบาด “กาฬมรณะ” ที่เมืองวิตเตนเบิร์ก ประเทศเยอรมัน
"ข้าพเจ้าจะทูลขอพระเจ้าให้เมตตาปกป้องเรา จากนั้นข้าพเจ้าจะรมยา ช่วยทำให้อากาศสะอาด จัดหายาให้ผู้อื่น และรับประทานยาเอง ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงสถานที่และบุคคลที่ไม่ต้องการตัวของข้าพเจ้า เพื่อไม่ให้ตัวเองติดเชื้อ และมีโอกาสทำให้คนอื่นต้องติดเชื้อและทำให้พวกเขาต้องเสียชีวิตเพราะความประมาทเลินเล่อของข้าพเจ้า หากพระเจ้าปรารถนาที่จะรับข้าพเจ้าไป พระองค์จะพบตัวข้าพเจ้าอย่างแน่นอน และข้าพเจ้าได้ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเองสมควรทำแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความตายของตัวข้าพเจ้าเองหรือของผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หากเพื่อนบ้านต้องการข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี่ยงสถานที่หรือบุคคล แต่จะไปอย่างอิสระตามที่ระบุไว้ข้างต้น นี่เป็นความเชื่อวางใจที่ยำเกรงพระเจ้า เพราะความเชื่อเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความหุนหันพลันแล่นหรือความบ้าบิ่นและการทดสอบพระเจ้า”
luther preaching sqaure
 
In 1527, Protestant reformer Martin Luther wrote this as he faced the plague “Black Death” in Wittenburg, Germany
"I shall ask God mercifully to protect us. Then I shall fumigate, help purify the air, administer medicine and take it. I shall avoid places and persons where my presence is not needed in order not to become contaminated and thus perchance inflict and pollute others and so cause their death as a result of my negligence. If God should wish to take me, he will surely find me and I have done what he has expected of me and so I am not responsible for either my own death or the death of others. If my neighbor needs me however I shall not avoid place or person but will go freely as stated above. See this is such a God-fearing faith because it is neither brash nor foolhardy and does not tempt God."
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.