วีดีโอ สัมมนา SOLA 5 เสาหลักกับคริสตจักรที่บิดเบือน (Ep. 1-4)

Written by Karl Dahlfred.

คลิกที่ที่เพื่อดูที่ YouTube

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn