วีดีโอ สัมมนา SOLA 5 เสาหลักกับคริสตจักรที่บิดเบือน (Ep. 1-4)

Written by Karl Dahlfred on .

คลิกที่ที่เพื่อดูที่ YouTube