วีดีโอ ศจ. ดร. นที ตันจันทร์พงศ์ สอน คำสอนเพื่อชีวิต

Written by Karl Dahlfred on .

ข้างล่างนี้พบกับ วีดีโอ ศจ. ดร. นที ตันจันทร์พงศ์ สอน คำสอนเพื่อชีวิต  

ดูวีดีโอคำสอนเพื่อขีวิตทั้งหมด ช่วยคลิกที่ YouTube ของคริสตจักร Grace City Bangkok 

 

"คำสอนเพื่อชีวิต" เป็นการสอนหลักความเชื่อคริสเตียนโดยวิธีถามตอบ ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสอนและอธิบายความเชื่อที่ถูกต้องอย่าง กระชับและชัดเจน และเป็นช่องทางในการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

คำสอนเพื่อชีวิตตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระวจนะ โดยมีการอ้างอิงพระคัมภีร์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ คำสอนเพื่อชีวิตยังเป็นกรอบและตัวอย่างที่ช่วยให้ผู้อ่านตีความพระคัมภีร์ อย่างถูกต้องมากขึ้น สุดท้าย คำสอนเพื่อชีวิตอธิบายพระกิตติคุณ ต่อต้านคำสอนผิดเพี้ยน และปลูกฝังชีวิตของเราตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์

ราคาเล่มละ 50 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือ สามารถสั่งซื้อได้ที่
Line id : kanokbannasan
Emai : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือทางหมายเลข 0 2417 2511-3 และ 086 881 6166

 

The "Thai Christian Catechism" presents the foundations of the Christian faith using a question and answer format and can be used as a tool in teaching and explaining the faith accurately, concisely, and clearly. It provides a foundation for applying Christian faith to everyday life. 

The Thai Christian Catechism is anchored in the Word of God, and includes clear Scripture references for each question and answer pair. Additionally, the catechism provides a framework and a model that helps the reader to grow in their ability to correctly interpret the Bible. The catechism explains the Gospel, refutes errant teaching, and forms our lives according to the model we have in Jesus Christ.

Price: 50 Baht

For further information or for ordering, please contact:

Line id : kanokbannasan

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

or by telephone 0 2417 2511-3 and 086 881 6166

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.