การปฏิรูปอัครทูตใหม่ (New Apostolic Reformation หรือ NAR) คืออะไร?

on .

Peter Wagner

คำสอนหลักของการปฏิรูปอัครทูตใหม่ (New Apostolic Reformation หรือ NAR) ก็คือก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการจัดรูปแบบอัครทูตทั่วโลกใหม่ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 200 คนโดยมี ซี. ปีเตอร์ แว็กเนอร์ (C. Peter Wagner) ที่เป็นผู้ก่อตั้งขบวนการเป็นองค์ประมุขของอัครทูต ซึ่งทำให้คริสเตียนเรามีสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่ โดยอัครทูตเหล่านี้จะต้องเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้บริหารปกครองประเทศ เพื่อที่จะทำการชำระโลกนี้ให้สะอาด และเตรียมการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ คริสเตียนจึงควรจะต้องใช้ฤทธิ์อำนาจทุกอย่าง รวม ถึงการขับผีเพื่อทำการชำระมนุษย์ สังคมและประเทศ ผู้ที่มีส่วนร่วมในขบวนการก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาโลกไปสู่​​การปฏิรูปใหม่

คำสอนของ NAR ได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก คำสอนของ Bill Hamon ที่สอนว่า พระคริสต์ไม่สามารถกลับมายังโลกนี้จนกว่ากองทัพ "ที่พร้อมทำสงคราม" ของคริสเตียน- ภายใต้การนำของอัครสาวกและผู้เผยพระวจนะสมัยใหม่ –ได้ทำการยึดครองอำนาจการปกครองของโลก และเริ่มที่จะสร้างอาณาจักรรัฐบาลของพระเจ้าบนโลกใบนี้ Hamon เปรียบเทียบกองทัพเหล่านี้เป็นกองทัพครูเสด โดยอธิบายว่าเป็นแสงสว่างดวงเดียวของคริสตจักรที่จะส่องเข้าไปในยุคมืดของโลกในเวลานี้

NAR ได้เข้ามาในประเทศไทย เมื่อไม่นานมานี้ และได้ผูกมิตรกับคริสตจักรใหญ่น้อยหลายสิบแห่ง ตลอดจนได้แต่งตั้งตัวแทนอัครทูตใหม่ในประเทศไทยด้วย และกำลังดำเนินตามแผนของแว็กเนอร์ที่ว่า อัครสาวกที่ถูกแต่งตั้งขึ้นประจำแต่ละประเทศจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองคริสตจักรฝ่ายวิญญาณ เพื่อให้งานของพระเจ้าสามารถดำเนินการไปได้ และทางเดียวที่คำสอนนี้จะสำเร็จลงได้ ก็โดยที่คริสตจักรต่าง ๆ ในประเทศจะต้องเคารพสิทธิอำนาจของอัครทูตใหม่ผู้นี้

คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพื่อจะให้เข้าใจว่า NAR เป็นขบวนการเท็จ เพราะไม่มีพระคัมภีร์ตอนไหนที่สอนว่า คริสเตียนจะต้องเลือกอัครสาวกใหม่เพื่อปกครองโลกและเตรียมหนทางให้พระเยซูเสด็จกลับมา และก็ไม่ได้สอนว่าเราต้องทำหมายสำคัญและปรากฏการณ์อัศจรรย์เพื่อให้คริสตจักรเชื่อฟังและให้ความร่วมมือกับอัครทูตที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นในแต่ละประเทศ

คำสอนของคริสตจักรและคริสเตียนกลุ่มนี้ ก็สังเกตดูได้ไม่ยาก เพราะถึงแม้จะมีคำสอนทั่ว ๆ ไปที่ถูกต้องของคริสเตียนแล้ว ก็มักจะปะปนมาด้วยกับคำสอนผิด ๆ อีกสองสิ่งใน อฟ. 2:20 “คริสเตียนทุกคนถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครทูตและพวกผู้เผยพระวจนะ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอก”โดยนอกจากจะเน้นสอนเรื่องสิทธิอำนาจของอัครทูตตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ก็มักจะสอนเรื่องคำพยากรณ์ว่าคริสเตียนทุกคนต้องเป็นผู้พยากรณ์ ต้องได้รับการฝึกฝนและทำการพยากรณ์ 

คริสเตียนกลุ่มนี้มักจะอ้างประสบการณ์ มากกว่าคำสอนในพระคัมภีร์  ประสบการณ์จะเป็นการสร้าง ศาสนศาสตร์ และพิสูจน์ว่าคำสอนในพระคัมภีร์นั้นถูก แทนที่จะเรียนรู้พระคัมภีร์ที่ถูกต้องและแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าเพื่อนำไปดำเนินชีวิต และไม่ว่าจะสอนอะไรในพระคัมภีร์ ท้ายสุดแล้วก็จะต้องวกกลับมาที่ การพยากรณ์และสิทธิอำนาจของอัครทูต คำพยากรณ์ที่ให้ไว้กับคริสเตียนไทยผ่านอัครทูตที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยจากขบวนการปฏิรูปอัครทูตใหม่ ก็คือ “ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางแห่งการนมัสการพระเจ้าในรูปแบบใหม่เนื่องจากมีประเพณีวัฒนธรรมการเต้นและฟ้อนรำที่สวยงาม”

ชื่อบุคคลที่เราควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะเชื่อคำสอนของ NAR มี

ประธาน C. Peter Wagner โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย Chuck Pierce, Ché Ahn, George Barna, Rice Broocks, David Cannistraci, Jack Deere, John Eckhardt, Gary Greig, Ted Haggard, Cindy Jacobs, Lawrence Khong. ผู้นำคริสตจักรคนอื่นๆ ที่สนับสนุนคำสอนของ NAR ได้แก่ Heidi Baker, Bill Johnson, Randy Clark.


อ่านเพิ่มเติม

หนังสือ ซูเปอร์อัครสาวกของพระเจ้า (God's Super-Apostles)

God's Super-Apostles: An Interview with Doug Geivett

Analysing the cult doctrines of NAR leader Peter Wagner

New Apostolic Reformation (Wikipedia)

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.