การสัมมนาพระกิตติคุณแห่งความรุ่งเรือง

Written by Karl Dahlfred.

สนทนาปัญหาศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 29 การสัมมนาพระกิตติคุณแห่งความรุ่งเรือง (รุ่งเรืองหรือโลภ) ชมได้แล้วที่ https://www.youtube.com/watch?v=ML-2LkTLUnY

{youtube}ML-2LkTLUnY{/youtube}

รายการมีด้งนี้คือ

  • แนะนำวิทยากร
  • อ.นที +/- 50 นาที
  • อ.เลิศ +/- 50 นาที
  • วิทยากรทั้งสองตอบคำถามจากที่ประชุม +/- 50 นาที

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn