ถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นจากความตาย...

Written by Karl Dahlfred on .


คริสเตียนทั้งหลายเชื่อและรู้ดีว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายจริงๆ แต่หลายคนยังไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้สำคัญอย่างไร พระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเราและเพื่อให้เราขึ้นสวรรค์ได้ นี่ยังไม่เพียงพอหรือ? เรื่องการคืนพระชนม์ส่งผลอะไรต่อความเชื่อของเราล่ะ? ถึงพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมา บาปของเราก็ยังได้รับการอภัยอยู่ดีไม่ใช่หรือ?

ผมอยากให้ท่านลองจินตนาการดูว่า หากโลกนี้ไม่มีเรื่องการคืนพระชนม์ของพระเยซูแล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง  พระเยซูถูกทหารโรมันจับกุมและพวกสาวกกระจัดกระจายไป เปโตรปฏิเสธพระเยซู พวกสาวกพากันซ่อนตัวเพราะกลัวว่าจะถูกจับกุมและประหารชีวิตเป็นรายต่อไป  ในเช้าวันอาทิตย์ผู้หญิงสามคนไปที่อุโมงค์ฝังศพเพื่อเอาเครื่องหอมไปชโลมพระศพของพระองค์ แต่พบว่าอุโมงค์ถูกปิดไว้ และพวกยามก็ไล่ให้กลับไป  พวกผู้หญิงกลับมารายงานกับพวกสาวกว่าเข้าไปไม่ได้ พวกสาวกซ่อนตัวต่อไปอีกสักพักหนึ่ง  ไม่มีเหตุการณ์ในวันเพ็นเทคอสต์ เปโตรไม่ออกไปเทศนาสั่งสอน แต่ไปจับปลาตามปกติ  ฝูงชนจำนวนสามพันคนไม่ได้ยินเรื่องราวที่พระเยซูทรงชนะความบาปและความตาย  ท้ายที่สุดคนส่วนใหญ่ก็ลืมเรื่องพระเยซูไป และพวกอดีตสาวกก็ค่อยๆ กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม ในขณะที่สาวกบางคนย้ายไปอยู่เมืองอื่นให้พ้นจากพวกผู้นำยิวที่ฆ่าพระเยซู แล้วเรื่องก็จบลง

หรือบางทีพวกสาวกอาจออกไปประกาศกับผู้คนอย่างลับๆ ว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปเรา พวกเขาไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้ แต่พวกเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นจริง  มีบางคนเชื่อตามพวกเขาและคริสตจักรก็ค่อยๆ ขยายออกไป  สองพันปีต่อมา คนที่เป็นคริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์ไถ่บาปเพื่อให้พวกเขาขึ้นสวรรค์ได้ พวกเขาว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะและเป็นคนดี บางคนก็ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า แต่คนอื่นแย้งว่าเป็นเรื่องไร้สาระและเยาะเย้ยว่า “พวกคุณนมัสการคนที่ตายไปแล้ว คนตายจะเป็นพระเจ้าได้อย่างไร?”  เมื่อคริสเตียนตายจากโลกนี้ไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง? พระศพของพระเยซูยังถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ เสื่อมสลายกลับไปเป็นผงคลีดินเหมือนคนทั่วไป  แล้วจิตวิญญาณของพระเยซูล่ะ อยู่ที่ไหนแล้ว?  พวกคริสเตียนเชื่อกันว่าบาปของเขาได้รับการอภัยโทษแล้ว แต่หลายคนก็ยังไม่มั่นใจนัก  พระเยซูมีชัยชนะบนไม้กางเขนจริงหรือ? ถ้าชนะจริง ทำไมถึงยังตายล่ะ?  ปลายทางชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเยซูจะเหมือนปลายทางของพระเยซูหรือไม่? พระเยซูตรัสว่า “เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:3) แต่ “ที่นั่น” คือที่ไหนกันแน่? บนสวรรค์ หรือนรก หรือถูกฝังอยู่ใต้พื้นดิน?

หากพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย บรรดาคริสเตียนจะมีความชื่นชมยินดีและมั่นใจในพระเจ้าได้อย่างไร?  หากปราศจากเรื่องนี้ ความเชื่อของคริสเตียนก็คงหมดสภาพและไม่อาจคงอยู่ได้  เพราะการที่พระเยซูเป็นขึ้นมานี้เอง เราจึงมีความหวัง ความตายไม่ใช่จุดจบของเรา แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น  เพราะพระองค์เป็นขึ้นจากความตาย เราจึงมีความมั่นใจว่าพระองค์ได้มีชัยชนะที่ไม้กางเขนแล้ว และเราสามารถรู้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นจริง  พระองค์ทรงยืนยันพระดำรัสและพระสัญญาของพระองค์โดยผ่านการคืนพระชนม์ เราไม่ต้องกลัวความตายอีกต่อไป เราไม่ต้องกลัวอนาคตอีกต่อไป เพราะอนาคตของเรามั่นคงอยู่ในอำนาจของพระชนม์ชีพที่ไม่มีวันถูกทำลาย  และเนื่องจากเรารู้ว่าปลายทางของเราเป็นอย่างไร เราจึงมีกำลังเผชิญหน้ากับปัจจุบันและบากบั่นก้าวหน้าต่อไปในเส้นทางแห่งไม้กางเขนได้  เรารู้ว่าความบาปทั้งหมดของเราได้รับการยกโทษแล้วและสวรรค์รอคอยเราอยู่ เรามีชีวิตใหม่ได้ก็เพราะชีวิตใหม่ของพระองค์

เรื่องการเป็นขึ้นจากความตายนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเลือกเชื่อหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นแก่นแท้สำคัญของความเชื่อ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อความชื่นชมยินดีและความมั่นใจของเราในพระราชกิจอันสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์  การคืนพระชนม์ทำให้เรามีความหวังและความแน่ใจในการเดินตามพระเยซูท่ามกลางคนรอบข้างที่ว่าเราเป็นคนโง่เขลา  หากปราศจากการคืนพระชนม์ของพระเยซู โลกนี้คงไม่มีศาสนาคริสต์ คงไม่มีคริสเตียน จะมีก็แต่เพียงความกลัวและความไม่มั่นใจ

ขอสาธุการแด่พระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์ได้คืนพระชนม์เพื่อเราและเพื่อความชื่นชมยินดีของเรา เพราะพระคริสต์ทรงชนะความตาย เราจึงสามารถพูดเช่นเดียวกับอัครทูตเปาโลว่า “ความตายก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้ว โอ ความตาย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน?  โอ ความตาย เหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหน?” (1 โครินธ์ 15:54-55)  พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ววันนี้ ขอให้เราชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน!

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.