แผนการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยให้เลือก - ดาวน์โหลดฟรี (Thai Bible Reading Plans - Free Download)

Written by Karl Dahlfred on .

การใช้แผนการอ่านพระคัมภีร์เป็นวิธีการอ่านพระคัมภีร์ที่มีระบบระเบียบและช่วยเราให้ไม่ละเลยการอ่านพระคัมภีร์ตอนใด ด้วยว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกตอนพระคัมภีร์ที่เราจะอ่านในแต่ละวัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์ที่ท่านจะพบข้างล่างนี้ดีมากและจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านท่านใดที่ใช้  ดาวน์โหลดได้ฟรีครับ แต่กรุณาอย่าเอาไปขายเพื่อได้กำไรอย่างใดนอกเหนือค่าถ่ายเอกสารครับ  ขอให้พระเจ้าทรงอวยพระพรครับ

 

ดาวน์โหลดแผนการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ โดย ศจ. โรเบิร์ท เมอร์เรย์ มเชย์น (M'Cheyne Bible Calendar) - อ่านพระคัมภีร์เดิมครั้งหนึ่ง อ่านพระคัมภีร์ใหม่และสดุดีสองครั้ง
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.