สู่การเป็นพลเมืองแห่งสวรรค

Written by Matt Jones on .

เราอยู่เมืองไทยมาได้แค่ราว ๆ 7 ปีเท่านั้น ความขัดแย้งเกี่ยวกับรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่เรามาถึงจนกระทั่งตอนนี้ ทุก ๆ 2-3 ปี จะมีการต่อสู้เกิดขึ้น โดยปัญหาการต่อสู้ของผู้ประท้วงก็เป็นเรื่องเดิมคือเรื่องการทุจริต

ผมไม่ได้เป็นคนไทย และจริง ๆ แล้วผมไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้ว่า “ใครผิด ใครถูก” แต่ ในฐานะของอาจารย์สอนคริสเตียน ผมมีสิทธิ์ที่จะแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของพระเจ้า ตามที่พระองค์ได้ส่งเปิดเผยไว้ในพระคำของพระองค์ คริสเตียนไทยบางคนอาจจะประหลาดใจที่พบว่า พระคัมภีร์ได้กำลังกล่าวถึงการต่อสู้ในประเทศไทย และพระคัมภีร์ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ให้เราดูข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่จะช่วยให้คริสเตียนไทยเข้าใจ:

ฟีลิปปี 3:20 “แต่เราเป็นพล‍เมืองแห่งสวรรค์ และเรารอ‍คอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระ‍เยซู‍คริสต์องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า”

1) คุณเกิดในประเทศไทย แต่คุณเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์

ผมรู้สึกแปลกใจเหลือเกินที่คริสเตียนไทยลืมว่าตนเองเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ได้อย่างรวดเร็ว พระเยซูคริสต์กล่าวว่า ถ้าอาณาจักรถูกแบ่งแยกด้วยตัวของมันเอง มันจะดำรงอยู่ไม่ได้ เป็นไปได้ไหมที่ซาตานกำลังใช้การเมืองในประเทศไทย เพื่อที่จะแบ่งแยกพลเมืองแห่งสวรรค์บนโลกนี้? ในฐานะที่เป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ มีเพียงสิ่งเดียวที่ควรจะควบคุมความคิดของเรา และกวนใจเรา นั่นคือ ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

มาระโก 13:7 “เมื่อท่าน‍ทั้ง‍หลายได้‍ยินเรื่องสง‌ครามและข่าว‍ลือเรื่องสง‌คราม อย่าตื่น‍ตระ‌หนกเลย เพราะว่าสิ่ง‍เหล่า‍นี้จำเป็นต้องเกิด‍ขึ้น แต่ยังไม่ถึงกาล‍อวสาน”

2) ในโลกแห่งการทุจริต การต่อสู้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังไว้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้น

มาระโกเตือนสติเราอย่างชัดเจนว่า การต่อสู้ สงคราม และปัญหาทางด้านการเมืองนั้นไม่ควรทำให้เราตื่นตระหนก สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก่อนจะถึงเวลาที่พระคริสต์จะกลับมารับเรา ในฐานะที่เป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ เราควรระลึกไว้ว่า พระเยซูจะกลับมาเร็ว ๆ นี้ และเวลาในการประกาศเรื่องข่าวประเสริฐนั้นก็สั้นนัก

ฮีบรู 13:17 “จงนบ‌นอบเชื่อ‍ฟังบรร‌ดาผู้‍นำของท่าน‍ทั้ง‍หลาย”

3) ชีวิตนี้ไม่ยุติธรรม แต่พระวจนะของพระเจ้านั้นก็ชัดเจน

ถ้าคุณกำลังรอผู้นำที่ยุติธรรม คุณจะไม่มีวันได้พบเขาคนนั้น คุณจะไม่มีวันที่จะพบนักการเมืองที่ไม่ทุจริต คุณจะไม่มีวันที่จะพบนักการเมืองที่ไม่โกง คุณจะไม่มีวันที่จะพบนักการเมืองที่ไม่โกหก คุณจะไม่มีวันที่จะพบคนที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ถ้าคุณจะเต็มใจที่จะเชื่อฟังผู้นำที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น คุณจะไม่มีวันพบคนคนนั้น

และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจะต้องหันกลับมาหาพระเจ้า และพระวจนะของพระองค์เพื่อเป็นคำตอบให้คุณ พระองค์ไม่เคยโกหก พระองค์ไม่เคยโกง พระองค์ไม่เคยทุจริต พระองค์ไม่เคยทำให้คุณผิดหวัง

 

บทความข้างบนนี้ถูกเขียนโดย Matt Jones ผู้เป็นมิชชันนารีแบ็บติสต์ที่รับใช้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.