Print

ประวัติศาสตร์คริสตจักรก่อนถึงปี 1500

Written by Karl Dahlfred on .

ข้างล่างนี้ท่านจะพบเส้นทางเดินผ่านประวัติศาสตร์คริสตจักรสากลตั้งแต่สมัยพระเยซูนจถึงปี 1500.  ผมคาดหวังว่าจะเป็นพระพรสำหรับทุกคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์และอยากเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดี (ท่านใดที่สนใจประวัติศาสตร์คริสตจักรสากลตั้งแต่ปี 1500 กรุณาคลิกที่นี้)

 

จงกดลูกสรที่แป้งพิมพ์ดีดเพื่อก้าวนห้าหรือย้อนหลัง  แล้วกดปุ่ม List เพื่อจะดูรายการเหตุการ  ในตอนนี้อาจมีการสกดผิดหรือการพิมพ์ผิดบ้าง ซึ่งผมต้องการขอโทษด้วย


 

 

 

 
 

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Tags: History