บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม

Written by Karl Dahlfred on .

พี่น้องบางท่านอาจจะเคยร้องเพลงที่ว่าสาธุการพระนาม บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม  ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม สาธุการพระนาม  เพลงนี้สนับสนุนให้พวกเราสรรเสร็ญพระเจ้าในทุกๆ สถานการณ์  แต่ที่แท้จริงแล้ว การสรรเสร็ญพระเจ้าในขณะพวกเรากำลังทุกข์ทรมาน  เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ง่ายๆ ปกติเมื่อพวกเราทุกข์ทรมาน ความรู้สึกในจิตใจของพวกเราในช่วงแรกจะไม่นึกถึงการขอบพระคุณพระเจ้า  แต่จะมีความขมขื่น  โกรธเคียง  ท้อแท้ใจ และหมดหวังเป็นแน่ๆ  คงไม่มีใครอยากจะสรรเสร็ญพระเจ้าเท่าไร    ถึงแม้พวกเราต้องการให้ความรู้สึกแบบชื่นชมยินดีกลับมาอีกครั้ง  พวกเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับใจให้เป็นไปได้  ยิ่งกว่านั้นบางครั้งพวกเราอาจจะมีความทุกข์ทรมานถึงขึ้นจะทนไม่ไหว  แล้วเราจะทำอย่างไรที่จะต่อสู้กับความรู้สึกอย่างนี้ได้?

 

สถานการณ์อย่างนี้  เราจึงต้องนำความรู้สึกอย่างนี้เข้าเฝ้าพระเจ้า  เพราะถ้าพวกเราจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างยืดยาว ก็จะเปรียบเสมือนกับเอาพวกเราตกหลุ่มลึกอยู่ที่จะหาทางออกไม่ได้ แต่เมื่อไรที่บอกเราเงยหน้าขึ้นดูพระคริสต  พระองค์ก็จะประทานให้ความหวังเพื่อจะมาประคองใจของพวกเราไว้

 

พระคริสตจะยืนพระหัตถ์เพื่อมาจับมือพวกเรา และดึงพวกเราขึ้นจากหลุมลึก  พระเยซูทรงเคยเดินอยู่บนเส้นทางที่ล้อมด้วยเสี้ยนหนาม แต่พระองค์มิได้มุ่งความคิดอยู่ที่ความทุกข์  ถึงแม้พระองค์จะหนีความทุกข์ไม่พ้นเช่นกัน  พระธรรมฮีบรู 12:1-2 เขียนไว้ว่าขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า

 

เมื่อท่านเป็นทุกข์ ขอให้จับตามองดูที่พระคริสตและระลึกถึงทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่าน  จงเปิดพระคัมภีร์อ่าน  และใคร่ครวญในพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงกระทำ  จงลองคิดถึงพระลักษณะของพระองค์  พระเมตตาและ  พระคุณที่พระองค์เคยสำแดงในชีวิตของท่าน 

 

แม้ว่าสถานการณ์ที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์อาจยังมีอยู่  ความหวังใหม่และความชื่นชมยินดีใหม่จะกลับมาเมื่อท่านเงยหน้าขึ้นและมองดูที่พระคริสต  สาธุการพระนาม

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.